هلدینگ چیست:

هلدینگ چیست:

هلدینگ چیست: هلدینگ از واژه hold به معنای نگه داشتن گرفته شده است.

مفهوم شرکت هلدینگ به این معناست که تعداد زیادی شرکت بر اساس مدیریتی زیر مجموعه این شرکت می باشد.

در واقع شرکت مادر یا شرکت هلدینگ، شرکتی است که با هدف اعمال کنترل و مدیریت بر شرکت‌های زیر مجموعه، اکثریت یا اقلیت سهام در یک یا چند شرکت را در اختیار می‌گیرد.

هلدینگ چیست

مزایای شرکت هلدینگ (شرکت مادر)

 • تنوع در سرمایه‌گذاری:

تنوع سرمایه در و بردن سرمایه به سمت شرکتهای هلدینگ باعث افزایش سرمایه میشود.

 • تضمین پرداخت وام:

شرکت های هلدینگ با پذیرفتن وام های و گردش سرمایه ها در شرکتهای وابسته باعث رونق هر چه بیشتر شرکتتهای زیر مجموعه شده و باز پرداخت وام ها بر عهده شرکتهای وابسته می باشد.

 • حاکمیت سیاست یکپارچه:

شرکتهای هلدینگ دارای یک مدیر عامل و اعضای هیات مدیره می باشند که باانتخاب مدیران مجرب برای شرکتهای وابسته باعث رشد و پیشرفت شرکت شده و نحوه مدیریت بر اساس شیوه مدیریت مدیر عامل شرکت مادر می باشد.

 • ریسک کمتر

شرکتهای هلدینگ ریسک کمتری نسبت به سایر شرکتها از نظر کمبود سرمایه هستند

 • استفاده از موقعیت شرکت‌های زیرمجموعه:

شرکتهای هلدینگ با استفاده از نام و برند شرکتهای زیر مجموعه خود پروژه ها را دریافت میکنند.

 • محفوظ ماندن شخصیت حقوقی شرکت‌های تابعه

شرکتهای هلدینگ با استفاده از روشهای که مختص به شرکتها می باشد شخصیت های حقوقی شرکت از اهمیت زیادی برخوردار هستند و هویت این افراد محفوظ می ماند.

 • بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی

شرکت های هلدینگ از معافیتهای مالیاتی بر خوردار هستند.

 • صرفه‌جویی در هزینه‌ها به‌وسیله حذف تسهیلات یا کارکنان مازاد

شرکتهای با استفاده از سیاست تعدیل نیرو در هزینه ها صرفه جویی میکنند

 • استفاده از مدیران متخصص و کارآمد

استفاده از مدیران متخصص باعث رشد سرمایه در گردش شرکتها می شود.

 • ورود سریع به بازار محصولات جدید بدون صرف زمان اضافه

با ورود محصول جدید شرکتهای هلدینگ بلافاصله شرکتی را با برند محصول تازه ثبت کرده و وارد بازار محصول می شوند

 • قدرت چانه‌زنی در معاملات تجاری و بازرگانی